Επόμενη συνέλευση: Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, 6:30 μ.μ., Πάρκο Κύπρου και Πατησίων