Επόμενη συνέλευση: Τετάρτη 2 Αυγούστου, 6:30 μ.μ., Πάρκο Κύπρου και Πατησίων